Projectomschrijving

Doel

De gemeente Groningen wil met het project ‘Proeftuin aard en aantal Psychisch kwetsbare personen in beeld Groningen’ meer kennis verkrijgen over psychisch kwetsbare personen. In het project wordt een proeftuin ingericht. Deze proeftuin richt zich op het in beeld brengen van de aard en omvang van de psychisch kwetsbare personen in de gemeente. Het doel is over 9 maanden meer zicht te hebben op hen die extra zorg nodig hebben, en meer over hen te weten. Het project moet hierdoor bijdragen aan:

  • Het optimaliseren van de ketenaanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
  • Meer richting in het beleid en verbetering in de resultaten van het beleid.
  • Beter zicht op de doelgroep en monitoren van de aanpak.

Werkwijze

Bestaande databronnen van verschillende organisaties op persoonsniveau zullen worden gekoppeld, waarbij privacy regels in acht worden genomen. Bij de interpretatie van de gegevens wordt een ervaringsdeskundige betrokken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website