Projectomschrijving

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. Uitgangspunt van de wet is om verplichte zorg zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Gemeenten krijgen nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

Doel

Met dit project wordt een procesevaluatie van de gemeentelijke Wvggz-taken gemaakt en wordt een opzet en eerste uitvoering van de monitoring gemaakt. De procesevaluatie maakt duidelijk of de inspanningen van gemeenten en samenwerkingspartners naar wens verlopen en bijdragen aan het bereiken van de gewenste resultaten.

Werkwijze

In het project wordt gebruik gemaakt van (groeps)gesprekken, een groepsevaluatie en reflectiebijeenkomsten. Waar nodig worden de werkprocessen in het lopende jaar aangescherpt. Een kwantitatieve monitor maakt inzichtelijk wat de resultaten op de korte en lange termijn zijn, zodat inzichtelijk wordt gemaakt in welke mate de doelstellingen bereikt zijn. Er wordt een monitoringsplan gemaakt en de eerste monitoringsronde wordt in 2020 uitgevoerd met de beschikbare informatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website