Projectomschrijving

Mensen die stabiel functioneren met langdurige zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld personen met een combinatie van huisvestings-, schulden- en psychische problematiek, lopen een verhoogd risico om in een verwarde toestand te raken.

Doel

In dit project ontwikkelen we een stabiliteitsprofiel om factoren die kunnen leiden tot verward gedrag te monitoren en managen.

Situationele factoren identificeren

Eerst worden situationele factoren die bijdragen aan het stabiel functioneren geïdentificeerd. Situationele factoren zijn voor de persoon belangrijke omstandigheden of relaties die bijdragen aan stabiliteit op specifieke levensdomeinen. Een gebeurtenis op een dergelijke factor heeft grote impact op deze persoon.

Stabiliteitsprofiel ontwikkelen

Vervolgens wordt bepaald of deze factoren kunnen worden gemonitord en gemanaged in een stabiliteitsprofiel waarmee verward gedrag mogelijk kan worden voorkomen. 8 GGD-en ontwikkelen een raamwerk voor het structureren van factoren en een methode voor opstellen van het stabiliteitsprofiel. We bepalen de bruikbaarheid van het profiel, de meerwaarde in een persoonsgerichte aanpak en mogelijke verbeteringen in de preventie van verward gedrag.

Resultaten

Het project beoogde een tool te ontwikkelen die een schakel vormt tussen de signalering en preventie.

Mijn Stabiliteitskaart is een tool die een persoon en zijn omgeving (familie, vrienden, hulpverleners) kunnen helpen antwoord te geven op bovenstaande vragen. Mijn Stabiliteitskaart is van en voor de persoon zelf, om in zijn eigen woorden met iedereen die hij wil, te kunnen delen wat goed (stabiel) functioneren voor hem inhoudt, zodat deze mensen kunnen handelen op het moment dat die stabiliteit mogelijk wordt bedreigd door een levensgebeurtenis. Mijn Stabiliteitskaart is ontwikkeld door onderzoekers en beleidsmedewerkers van de GGD’en met input van hulpverleners welzijnswerkers en ervaringsdeskundigen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website