Projectomschrijving

De leefwereld en de systeemwereld liggen vaak – ook in Harderwijk – nog ver uit elkaar. Personen met verward of onbegrepen gedrag lijken soms in een heel andere wereld te leven dan de reguliere beroepskrachten die zich op deze problematiek richten. Dit zorgt ervoor dat de drempel voor mensen   met verward of onbegrepen gedrag hoog is om hulp te vragen.

Doel

Het doel van het project ‘Praktijkhuis Noord-Veluwe’ is opzetten van een plek waar mensen met verward of onbegrepen gedrag hulp ontvangen. Daarnaast is het huis de motor om ervaringsdeskundigheid een structurele plek te bieden in de regio Noord-Veluwe.

Werkwijze

Het Praktijkhuis biedt een uitnodigende plek waar mensen met verward of onbegrepen gedrag vrijblijvend hulp kunnen krijgen bij hun herstel. Er wordt gewerkt met het geloof in de toegevoegde waarde van mensen die vanuit hun eigen ervaringen anderen verder kunnen helpen. Het is daarnaast een broedplaats waar alle know how en best practices uit de regio op het gebied van ervaringsdeskundigheid elkaar kunnen versterken. De kern is een platform dat bestaat uit ervaringsdeskundigen en samenwerkt met reguliere beroepskrachten en vrijwilligers, waarbij wordt aangesloten bij de bestaande ondersteuningsvormen in Harderwijk.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website