Projectomschrijving

(potentiele) Loverboyslachtoffers met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een verhoogd risico om ingezet te worden voor prostitutie en andere criminele activiteiten. Vroegsignalering biedt de mogelijkheid een gericht interventieprogramma te ontwikkelen.

Doel

In Limburg wordt een signaleringsinstrument ontwikkeld om (potentiele) loverboyslachtoffers met een licht verstandelijke beperking (LVB) op te sporen.

Samenwerking en werkwijze

De Stichting Koraal Groep en de gemeente Weert zijn initiatiefnemers. Zij werken hierin samen met het Bureau Jeugdzorg Limburg, de Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg en het Openbaar Ministerie. Er wordt vanuit eigen expertise naar een concreet resultaat gewerkt. Dit zorgt voor een krachtige impuls voor samenwerking tussen gemeenten, justitie en het zorgdomein. Het signaleringsinstrument wordt gebaseerd op de werkwijze van de loverboy en op innerlijke en uiterlijke gedragskenmerken en fysieke signalen van (potentiele) slachtoffers met een LVB. Het project draagt bij aan het voorkomen van slachtofferschap.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Opbrengsten

In Limburg is een instrument ontwikkeld om potentiële loverboyslachtoffers met een licht verstandelijke beperking (LVB) te signaleren. Dit signaleringsinstrument draagt de titel 11VB.

Er is vanuit eigen expertise naar een concreet resultaat gewerkt. Het signaleringsinstrument is gebaseerd op de werkwijze van de loverboy en op innerlijke en uiterlijke gedragskenmerken en
fysieke signalen van potentiële slachtoffers met een LVB. Het project draagt bij aan het voorkomen van slachtofferschap. Het signaleringsinstrument is gebaseerd op 11 signaleringsindicatoren die nader zijn uitgewerkt op motivatie, gedragskenmerken, ernst en frequentie per indicator. Hierop kan afzonderlijk of in combinatie met de andere risico-indicatoren gescoord worden. Het risiconiveau voor een LVB-jongere kan hier vervolgens uit afgeleid worden.

 

Integrale hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit project heeft subsidie ontvangen om een integrale aanpak te ontwikkelen, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevordert. Met als doel om betere hulp te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal hebben 12 projecten subsidie ontvangen.

Bekijk de andere projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website