Projectomschrijving

Doel

Ten behoeve van de regionale aanpak voor mensen met verward gedrag is een ‘Pool van ervaringsdeskundigen’ opgezet, zodat op maat ervaringsdeskundige kennis, kunde en competenties ingezet kunnen worden bij regionale vragen ten aanzien van beleidsmatige en operationele vraagstukken.

Resultaten

Er is een 'Pool van ervaringsdeskundigen' in Twente opgezet met een vast coördinatiepunt. Het coördinatiepunt zorgt voor het inzetten van junior en senior ervaringsdeskundigen wanneer hier vraag naar is.

De focus in deze eerste fase is ten behoeve van de regionale aanpak voor mensen met verward gedrag. Er wordt hierbij gezorgd voor structurele intervisie, themabijeenkomsten en individuele begeleiding voor de ervaringsdeskundigen. Hiermee is een basis gelegd voor verdere regionale groei in het regionale netwerk ‘Herstel en Ervaringsdeskundigheid’.

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website