Projectomschrijving

Achtergrond

Agenten in Rotterdam zien burgers met zelfdodingsgedachten. Ze maken zich zorgen. Als het echter geen crisissituatie is, kunnen ze niet veel doen. Ze melden de situatie en gaan samen met een medewerker van het politie GGZ programma (PGP) op huisbezoek. Het probleem lijkt opgelost. Toch is er een kleine groep burgers die meer nodig heeft. Het suïcidepoging nazorg (SuNa) programma kan meerwaarde hebben. Het afgelopen half jaar is er met een pilot verkend of SuNa preventiever ingezet kan worden. Deze pilot was succesvol.

Doel

Het doel van dit project is om deze pilot uit te breiden naar meer wijken. In Rotterdam, Krimpen- en Capelle aan de IJssel wordt de preventieve aanpak van SuNa ingezet en gekeken of de burger én de wijkagent hiermee geholpen is. Zo probeert dit project een zelfdodingspoging te voorkomen.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere de politie, Antes en Indigo preventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website