Projectomschrijving

IrisZorg is een ggz instelling voor (jong)volwassenen met een verslaving of met complexe problemen op het gebied van wonen en leven. Wij werken vanuit herstelondersteunende zorg.

Doel

Dit project heeft tot doel het ontwikkelen van een succesvol platform waarmee ervaringsdeskundigheid blijvend op de kaart wordt gezet binnen de regio Noordwest-Veluwe en Deventer. Op deze wijze kunnen we van elkaar leren en een gezamenlijk gedeelde visie op de inzet van ervaringsdeskundigen in de hulpverlening ontwikkelen. Naast het ontwikkelen van het platform gaan we voorlichting geven aan verschillende (hulpverlenende) teams in de regio Noordwest-Veluwe en Deventer. Hiermee willen we de kennis over herstelondersteunende zorg en de inzet van ervaringsdeskundigen binnen teams vergroten.

Projectgroep

Ervaringsdeskundige hulpverlener de heer Bot, werkzaam in het ambulante team van IrisZorg in Deventer, is de projectleider. Met dit platform worden de krachten van ervaringsdeskundigen van meerdere instellingen gebundeld, waaronder Tactus.

 

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website