Projectomschrijving

Doel

Het doel van het project is een beter samenspel creëren tussen politie, gemeenten, zorgpartners en Veiligheidshuis Twente. Om dit te bereiken, wordt op de volgende 2 punten ingezet:

  1. Meer inzicht krijgen in de huidige problematiek en werkwijze van Veiligheidshuis Twente en partners via de analyse van meldingen voor enkele proefwijken, triage en vervolg.
  2. Met deze kennis de werkwijze en samenwerking verbeteren tot een goed werkende ‘Veiligheidskamer’, waar de meest zorgelijke casuïstiek van de gemeente in beeld wordt gebracht.

Resultaten

Met deze pilot is het gelukt om complexe en risicovolle casussen vroegtijdig en gezamenlijk in beeld te krijgen. Het bespreken van de E33 en E14 meldingen (verward gedrag) is een goede manier gebleken om in een vroeg stadium complexe en risicovolle casussen op te pakken en toe te leiden naar passende zorg en hulp. Daarnaast draagt het overleg bij aan de ontwikkeling van een goede samenwerking en korte lijnen die ervoor zorgen dat (nieuwe/onbekende) informatie wordt gedeeld. De volgende concrete resultaten zijn daarmee behaald:

  • Er kan sneller geschakeld worden en er is een betere grip op meldingen en registratie door de samenwerking van partners
  • Nieuwe informatie over patiënt en/of behandelingen wordt makkelijker verkregen waardoor de juiste zorg/hulp kan worden ingezet
  • Er kan vroegtijdig worden gehandeld door de inbreng van meldingen die nog niet officieel zijn geregistreerd en casuïstiek van andere partners
  • Alternatieve handelingsperspectieven dankzij inbreng expertise vanuit verschillende werkgebieden
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website