Projectomschrijving

De Noord-Limburgse gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray gaan samenwerken om gezamenlijk te komen tot een sluitende aanpak verward gedrag. Het uitgangpunt hierin is zorg en ondersteuning dichtbij organiseren. Daarbij wordt er per bouwsteen bepaald of afspraken op lokaal, regionaal of provinciaal niveau gemaakt moeten worden. Op provinciaalniveau is de samenwerking voornamelijk gericht op acute zorg en specifiek op de bouwstenen Melding, Triage en Passend vervoer.

Samenwerkingspartners

De Noord-Limburgse gemeenten slaan nu de handen ineen om de aanpak te sluiten en de overige bouwstenen regionaal of lokaal te organiseren. Hiertoe is in samenwerking met cliënten en hun naasten maar ook uiteenlopende partners op het gebied van Zorg, Welzijn en Veiligheid een eerste verkenning gemaakt van zogenaamde ’witte vlekken’ in de aanpak.

Doel

Binnen dit project wordt gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt om deze witte vlekken weg te nemen en andere bouwstenen te optimaliseren.

Resultaten

De Noord-Limburgse gemeenten hebben in samenwerking met diverse zorg- en veiligheidspartners en cliënten-vertegenwoordigers in Noord-Limburg een regioplan opgesteld. Dit gedragen regioplan beschrijft een domein overstijgende, sluitende aanpak ten aanzien van personen met verward gedrag.

Doel van dit regioplan is als volgt omschreven:

  • Iedere bouwsteen is ingericht voor Noord-Limburg. Expliciet in deze aanvraag wordt de inrichting van de volgende interventies beschreven: time-out voorziening en de aanpak ter bevordering van een inclusievere samenleving.
  • De noodzakelijke verbindingen en overgangen tussen de bouwstenen zijn gelegd. Hierover zijn concrete samenwerkingsafspraken gemaakt, welke actief worden nageleefd.
  • Naasten, buurtbewoners en overige burgers krijgen de juiste ondersteuning en voelen zich ontlast.
  • Professionals weten welke expertise op welk moment in te zetten en kunnen eenvoudig op- en afschalen waar nodig.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website