Projectomschrijving

Sinds augustus 2017 rijdt in Drenthe een Psycholance. De Psycholance verzorgt speciaal ambulancevervoer voor personen met verward of onbegrepen gedrag. Dat er veel behoefte is aan de Psycholance blijkt uit hoeveel gebruik ervan is gemaakt. In de Psycholance zit een speciaal opgeleide chauffeur en een ggz verpleegkundige. De ggz verpleegkundigen werken in de ggz binnen de acute opvang en deels op de Psycholance. Hierdoor blijft de deskundigheid groot en zijn de lijnen kort omdat zij snel kunnen schakelen met hun ggz collega’s.

Doel

De doelstelling van dit project is een kwalitatieve verbetering van vervoer van personen met verward of onbegrepen gedrag en een significante verlaging van de inzet van de politie bij deze doelgroep. Dat wil zeggen minder vervoer door de politie en/of opname in een cellencomplex. Daarnaast is ook gewerkt aan preventie en adequate doorleiding naar niet acute psychiatrie.

Resultaten

De algemene conclusie is dat de pilot Psycholance in hoge mate voldoet aan de gestelde doelen, te weten een kwalitatieve verbetering van vervoer van personen met verward gedrag en een flink verminderde inzet van de politie bij deze doelgroep.

Uit evaluaties blijkt een grote tevredenheid bij alle betrokken ketenpartners, hulpverleners, cliënten en hun naastbetrokkenen. Dit project heeft een halvering van het aantal politieritten voor mensen met verward gedrag opgeleverd.

Ook kan worden geconcludeerd dat in delen van de regio de bekendheid van deze vervoersmodaliteit inmiddels verbeterd is. De hierop gestarte campagne is succesvol gebleken.

 

Meer informatie

Eindverslag pilot psycholance Drenthe

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website