Projectomschrijving

Doel

Doelmatig en doelgerichte centrale informatie-, advies- en meldvoorziening voor niet-acute hulpvraag.

Beoogde resultaten

  1. inzicht in aard, omvang en tijdvak van niet-acute adviesvragen en meldingen
  2. professionele informatie-, advies- en meldfunctie die 24/7 bereikbaar is
  3. advies om routes voor en ná melding te versterken

Werkwijze

  • uitbreiden huidige OGGZ meld- en adviesfunctie bij GGD Fryslân
  • procesinrichting in samenwerking met zorgcentrale Het Friese Land
  • routes voor en ná melding via MaNaH in de praktijk testen met pilotgemeenten

Vervolg

  • initiatief GGD Fryslân vanuit de positie van verlengd lokaal bestuur
  • bereik, effecten en kosten in beeld brengen
  • GGD/gemeenten beslissen eind 2019 hoe een 24/7 meldpunt structureel geborgd en gefinancierd kan worden

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website