Projectomschrijving

Doel

Met dit project willen we in de regio Utrecht Midden-West een impuls geven aan destigmatisering door het opzetten van een regiobrede, wijkgerichte aanpak voor stigmabestrijding aan de hand van 2 pilots in 2 wijken.

Werkwijze

We maken daarbij gebruik van de door Samen Sterk ontwikkelde aanpak. Deelnemers vormen tegelijkertijd met elkaar een wijknetwerk en dragen bij aan begrip en ontvankelijkheid van mensen met psychische problemen in de wijk. We gaan deze aanpak uitproberen in 2 wijken en vervolgens verbreden naar elke gemeente en/of wijk in de regio Utrecht Midden West, in nauwe samenwerking met de op te zetten wijkgerichte GGz. Daarnaast stemmen we nauw af met een ander project, waarin de cursus Mental Health First Aid (MHFA) in de regio wordt geïmplementeerd. We willen daarmee interesse te wekken voor deelname aan cursussen MHFA. 

Verwacht resultaat

Het project levert een concreet draaiboek op waarmee elke gemeente/gebied met een aanpak voor stigmabestrijding aan de slag kan.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website