Projectomschrijving

1 op de 4 Nederlanders krijgt in zijn of haar leven zelf te maken met een psychische aandoening. Daarnaast komt 1 op de 2 Nederlanders in aanraking met iemand die een psychische aandoening heeft.

Doel

Het doel van het project is om zo veel mogelijk burgers in het gebied Utrecht Midden-West, die vanuit hun maatschappelijke functie of rol in aanraking (kunnen) komen met personen met verward gedrag, in staat te stellen op adequate wijze eerste hulp te bieden.

Werkwijze

Dit wordt gedaan via de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’, een Nederlandse vertaling van het Australische programma ‘Mental Health First Aid’. ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ draagt bij aan:

  1. Het vergroten van het kennisniveau over psychische problemen.
  2. Het verhogen van de handelingscapaciteit in een (crisis) situatie.
  3. Het tegen gaan van stigma.


Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website