Projectomschrijving

Van juni 2018 tot juni 2019 voert de GGD regio Gelderland-Zuid het project Meldpunt Bijzondere Zorg uit. Een meldpunt waar burgers en professionals zorgsignalen kunnen melden van mensen met verward gedrag bij wie spoedig handelen helpend is en erger leed kan worden voorkomen. Niemand tussen wal en schip.

Doel

Het meldpunt Bijzondere Zorg bestaat al. Het experiment gaat om uitbreiding van haar bereikbaar- en beschikbaarheid en passende afspraken met partners in de acute keten en het sociaal domein. Dit draagt bij aan de sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid waar ervaringsdeskundigen en veel netwerkpartners sinds 2016 aan werken.

Werkwijze

De 1e pilotperiode behelst een uitbreiding van de bereikbaarheid naar de avond en het weekend. In de 2e pilotperiode kan aanvullend de meldpuntmedewerker ook op meldingen afgaan. De pilotfases en tussentijdse evaluaties leiden tot definitief besluit over de wenselijke openstelling van het meldpunt Bijzondere Zorg voor mensen met verward gedrag.

Resultaten

In deze pilot is het bestaande meldpunt Bijzondere Zorg in Gelderland-Zuid verruimd in openstelling, waardoor professionals hun zorgen nu ook in de avond en in het weekend kunnen melden en ook burgers kunnen nu meldingen maken, tijdens kantoortijden.

Het meldpunt is goed bereikt. Er zijn 1.220 meldingen binnengekomen tussen september 2018 en december 2019. Van deze 1.220 meldingen zijn er 195 meldingen van burgers. Buiten kantoortijd zijn er 57 meldingen door professionals geweest in de gehele periode. De 1220 meldingen zijn dankzij het meldpunt toegeleid naar passende zorg. Andere belangrijke resultaten zijn:

  • Verbeterde samenwerking met sleutelpartners.
  • Een kwaliteitsslag binnen het meldpunt op het gebied van efficiëntie en bereikbaarheid.
  • Aansluiting op en bijdrage aan landelijke afspraken en ontwikkelingen.
  • Voorbereiding op ontwikkelingen zoals het landelijke nummer en de Wvggz.

 

Meer informatie

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website