Projectomschrijving

Doel

In dit project wordt ingezet op het aannemen van meldingen voor het verkennend onderzoek en het vormgeven van het regionaal overleg Wvggz. Na 1 januari 2020 zal een maandelijks regio overleg over de uitvoering van de Wvggz van start gaan. In dit overleg worden regionale samenwerkingen en beleidsafspraken gemaakt over de uitvoering van Wvggz. Ook wordt het aanbod van verplichte zorg, knelpunten in regionale samenwerking Wvggz en toezicht op uitvoering van de zorg in dit overleg besproken.

Werkwijze

Om bovenstaand doel te kunnen behalen wordt een regio coördinator aangesteld, die als een belangrijke spin in het web van de voorbereiding en opstartfase van de invoer en implementatie van de Wvggz binnen Noord-Holland Noord zal fungeren. De regio coördinator kan zich aansluiten bij de werkgroep Wvggz, waarbij gemeenten, het OM en GGZ-NHN zijn aangesloten.

Resultaten

Het resultaat van de inzet van een regio coördinator is dat de GGD Hollands Noorden per 1 januari gereed was voor de uitvoering van het verkennend onderzoek en het toezicht op de kwaliteit van de hoorplicht, uitgevoerd door Khonraad.

De coördinator heeft zich gericht op het verbinden van ketenpartners en afstemming met bestaande overleggen rondom personen met verward gedrag op lokaal en regionaal niveau. Daarnaast had de regio coördinator een rol bij het inventariseren van de diverse invullingen van de huidige praktijk bij de betrokken partijen en de uitwerking naar de toekomstige rollen in het kader van de Wvggz.

De gemeenten waren voorbereid op de wet doordat de Vereniging Nederlandse Gemeenten al verschillende factsheets over de onderdelen van de wet had verspreid. De coördinator heeft ervoor gezorgd dat de informatiestromen werden gedeeld.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website