Projectomschrijving

Landelijk vallen er ongeveer 3000 cliënten tussen wal en schip ten gevolge van hun complexe problematiek. Het gaat hier om een doelgroep van 18 jaar en ouder, die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertoont als gevolg van een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking.

Doel

Expertise vanuit de forensische zorg is nodig voor deze doelgroep. Echter, door het ontbreken van een strafrechtelijke titel kan er geen aanspraak worden gemaakt op deze zorg en wordt er een beroep gedaan op de reguliere psychiatrie of gehandicaptenzorg. Omdat er behoefte is aan een integrale aanpak vanuit een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat, is de ketenveldnorm ‘Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’ ontwikkeld.

Werkwijze

Dit project is erop gericht om de ketenveldnorm in de regio Amsterdam/Amstelland te implementeren in kwartaal 1 van 2021. De ervaringen uit de pilotperiodes 2019 en 2020 worden hierbij meegenomen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website