Projectomschrijving

De gemeente Tilburg heeft samen met een aantal maatschappelijke organisaties het initiatief genomen om de crisiskaart in te zetten voor mensen met verward gedrag: een brede maar kleine groep mensen die voor henzelf en anderen veel overlast veroorzaakt.

Crisiskaart

De crisiskaart is een middel dat mensen kan helpen die regelmatig, soms of continue verward zijn of die dreigen verward te raken. De crisiskaart is een landelijk hulpmiddel gericht op het faciliteren van eigen regie in situaties waarin mensen verward zijn. Het is een instrument waarmee de persoon zelf afspraken maakt over de behoeften en noodzakelijkheden om te komen tot een goede gang van zaken rondom een crisis of verwarde situatie.

Doel

Uit onderzoek blijkt zelfs dat de kans op een crisis verminderd door het opstellen van een crisiskaart. Het streven is om 50 crisiskaarten op te stellen tijdens de duur van dit project. Er zal worden gestart met het actief benaderen van mensen die gedurende een incident bij de politie zijn geregistreerd.

Resultaat

Per 1 maart 2017 zijn we begonnen met het implementeren en verspreiden van de crisiskaart. We werken nauw samen met verschillende instanties. In de loop van het project weten we elkaar steeds beter te vinden. Wij kijken mee bij casussen en hulpverleners weten ons te vinden als er een crisiskaart ingevuld moet worden. We hebben inmiddels 23 kaarten ingevuld.

Crisiskaart geeft rust

Cliënten vinden veel rust in het hebben van een crisiskaart. Niet alleen de crisiskaart is belangrijk, maar ook de gesprekken met de crisiskaartconsulenten (ervaringsdeskundigen) tellen mee. Cliënten vullen een vragenlijst in waardoor zij ook meer zicht krijgen op hun crisis. Met hun omgeving worden concrete afspraken gemaakt wat te doen bij een crisis. We krijgen van de cliënten terug dat de gesprekken erg waardevol zijn. Ze putten hier hoop uit. We hebben een mooi en succesvol jaar achter de rug en zullen er alles aan doen om 2018 ook te
laten slagen.

Meer informatie


Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website