Projectomschrijving

De Zuid-Limburgse gemeenten werken samen bij de totstandkoming en implementatie van een regio-overleg ten behoeve van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Het plan richt zich op een regio-overleg op de schaalgrootte van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, waarbij de coördinator ‘regionale samenwerking’ de verbinding legt met de aanpak voor personen met verward gedrag en de betrokken partners.

Doel

Het doel van het project is het opzetten van een regio-overleg om tot een samenhangende integrale visie te komen rondom het proces van zowel de crisismaatregel als de zorgmachtiging binnen de Wvggz.

Werkwijze

Om tot een samenwerking te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de uitvoer in de regio worden diverse bijeenkomsten georganiseerd.

Samenwerkingspartners

  • Zuid-Limburgse gemeenten (Sittard-Geleen, Beek, Stein, Eijsden-Margraten, Maastricht, Valkenburg aan de Geul, Heerlen, Voerendaal, Beekdalen, Landgraaf, Brunssum, Meerssen, Vaals, Gulpen-Wittem, Kerkrade)
  • Zuyderland GGZ
  • Mondriaan GGZ
  • OM (Arrondissement Parket Limburg)

Resultaten

De Zuid-Limburgse gemeenten hebben afgesproken dat samengewerkt wordt bij de totstandkoming en implementatie van een Regio-overleg ten behoeve van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Hiertoe is de samenwerking gezocht en aangegaan met Zuyderland GGZ, Mondriaan GGZ, het Openbaar Ministerie (Arrondissement Parket Limburg), het Maastrichts Universitair Medisch Centrum (MUMC) en politie.

Het project heeft geleid tot belangrijke samenwerkingsafspraken rond het omgaan met informatiedeling en rond de uitvoering van complexe processen rond de crisismaatregel en zorgmachtiging. Er is met een stevig fundament een Regio-overleg gestart, partijen weten elkaar via heldere routes tijdig te bereiken en er is ruimte, via werkgroepen en andere ontmoetingsvormen, om elkaar tijdig aan te spreken en de afstemming te zoeken rond knelpunten.

Partijen hebben samen gekozen voor voortzetting van de ondersteuning bij het uitbouwen van samenwerkingsafspraken en ontwikkeling/optimalisatie van het Regio-overleg. Er ligt overeenstemming over de invulling van de voorzittersrol tot 2025. Zorgen liggen voornamelijk in de toekomst op de uitvoerbaarheid van de Wet en de wijze waarop wordt omgegaan met de zorgen en ernstige signalen vanuit de regionale ketenpartijen.

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website