Projectomschrijving

Doel

Partners van de keten acute psychiatrie en de Groninger gemeenten gaan de opvang voor personen met verward gedrag in crisissituaties verbeteren.

Werkwijze

Per 3 april 2017 gaat de Crisisbeoordelingslocatie (CBL) van start bij Lentis in Groningen. De bezetting bestaat uit medewerkers van de 24-uurs crisisdienst van Lentis. Mensen met verward gedrag in een crisissituatie kunnen na afstemming met de CBL door de huisarts, politie of de meldkamer bij de CBL worden aangemeld. Als er sprake is van een strafbaar feit, veel agressie of dronkenschap, gaat de persoon nog steeds naar de politiecel. De persoon met verward gedrag wordt bij de CBL gebracht door politie, ambulance of door familie/naasten. Op basis van de beoordeling wordt besloten wat de volgende stap is: naar huis, met of zonder inschakeling van hulpverleners, een crisisopname in de psychiatrie, verslavingszorg of ouderenzorg of een spoedplaatsing in de maatschappelijke opvang.

Resultaten

De Crisisbeoordelingslocatie (CBL) functioneert sinds april 2018 op het terrein van Lentis (GGz) in
Groningen:

  • In de periode april 2017 tot januari 2018 zijn circa 500 personen beoordeeld binnen de CBL, een gemiddelde van bijna 13 personen per week. Dit is conform de inschatting die voor de start van het project is gemaakt.
  • De samenwerking tussen de betrokken ketenpartners is verbeterd, mede door het tweewekelijks monitoringsoverleg.
  • De verschillende ketenpartners die te maken hebben met mensen met verward gedrag komen bij elkaar over de vloer en leren elkaar kennen. Dit zorgt voor wederzijds begrip en verbetert de samenwerking. Dit geldt met name voor de samenwerking tussen politie, ggz en GGD; er komt meer begrip voor en kennis over elkaars werkwijze en kaders.
  • Politieagenten op straat zijn zeer tevreden over de locatie. Zij kunnen veel sneller weer de straat op omdat de wachttijd is verkort t.o.v. de situatie dat mensen met verward gedrag naar het cellencomplex gingen en daar werden beoordeeld.
  • Mensen met verward gedrag worden ten opzichte van de oude situatie sneller beoordeeld en zo nodig toegeleid naar een passend zorgkader.
  • Binnen de beoordelingslocatie hebben zich tot nu toe geen grote incidenten voor gedaan.
  • Opvallend is dat er nauwelijks mensen naar de CBL komen van wie achteraf het beeld is dat dat niet nodig of terecht was.
  • Verder zijn er geen signalen van andere onderdelen uit de keten dat er mensen bij hen komen, die naar de CBL verwezen moeten worden. Dit betekent dat de inschatting door verwijzers goed verloopt.

De CBL is inmiddels een onmisbare schakel in de ketenaanpak voor mensen met verward gedrag.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Uitgelicht

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website