Projectomschrijving

Voor de ketenaanpak rondom personen met verward gedrag (PVG) zijn in Drenthe de volgende zaken gerealiseerd:

  1. De spoedpoli in samenwerking met GGZ Drenthe
  2. De psycholance in samenwerking met het UMCG
  3. Eén meldpunt (OGGZ) voor niet acute situaties PVG in samenwerking met de GGD.

Doel

In dit project willen we de fragmentarische aanpak ombuigen naar samenhang en samenwerking, zodat ervaringen uit het ene project in het andere gebruikt kunnen worden.

Werkwijze

Om het project tot een goede uitvoering te brengen wordt in 2 fases gewerkt:

  • een initiële aanloopfase van 6 maanden waaruit een projectplan volgt
  • in de volgende 18 maanden wordt het projectplan uitgevoerd


Het doel van de 1e fase van de Drentse Aanpak is:

  • analyse huidige stand van zaken met betrekking tot de ketensamenwerking omtrent PVG
  • inzicht in de huidige structuren en zorgprocessen

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website