Projectomschrijving

Voor de ketenaanpak rondom personen met verward gedrag (PVG) zijn in Drenthe de volgende zaken gerealiseerd:

  1. De spoedpoli in samenwerking met GGZ Drenthe
  2. De psycholance in samenwerking met het UMCG
  3. Eén meldpunt (OGGZ) voor niet acute situaties PVG in samenwerking met de GGD.

Doel

In dit project willen we de fragmentarische aanpak ombuigen naar samenhang en samenwerking, zodat ervaringen uit het ene project in het andere gebruikt kunnen worden.

Werkwijze

Om het project tot een goede uitvoering te brengen wordt in 2 fases gewerkt:

  • een initiële aanloopfase van 6 maanden waaruit een projectplan volgt
  • in de volgende 18 maanden wordt het projectplan uitgevoerd

Het doel van de 1e fase van de Drentse Aanpak is:

  • analyse huidige stand van zaken met betrekking tot de ketensamenwerking omtrent PVG
  • inzicht in de huidige structuren en zorgprocessen

Resultaten

Het tweede deel van de ‘Drentse Aanpak Mensen met Verward Gedrag’ is afgerond. Komend jaar wordt de borging van de Drentse Aanpak verder uitgevoerd.

Na implementatie van de Spoedpoli en de Psycholance is uitvoering gegeven aan het lokaal sluitend maken van de keten rondom personen met verward gedrag. Er is een plan van aanpak opgesteld na een analyse in 2017 van de situatie in Drenthe. In Drenthe zijn 13 projecten uitgevoerd om de keten sluitend te maken. De 9 bouwstenen vormden daarvoor de basis. In 2019 hebben de 12 Drentse gemeenten zelf een lokaal plan van aanpak opgesteld om verbeteringen rondom de aanpak van personen met verward gedrag door te voeren.

Gaandeweg zijn andere landelijke ontwikkelingen aan de Drentse Aanpak toegevoegd, zoals de Wvggz. Door de (bestuurlijke en ambtelijke) overlegstructuur die in Drenthe is ontwikkeld, zijn in korte tijd noodzakelijke faciliteiten geregeld en kunnen de Drentse gemeenten elkaar op dit thema verder versterken.

 

Resultaten

Na een analyse van de situatie in Drenthe, eind 2017, is een plan vanaanpak opgesteld. In Drenthe zijn 13 projecten uitgevoerd om de keten sluitend te maken. De negen bouwstenen vormden daarvoor de basis.

In 2019 hebben de 12 Drentse gemeenten een eigen lokaal Plan van aanpak opgesteld om verbeteringen rondom de aanpak van personen met verward gedrag door te voeren. Gaandeweg zijn andere landelijke ontwikkelingen toegevoegd zoals de Wvggz toegevoegd aan de Drentse PVG aanpak. Door de opgezette overlegstructuur (bestuurlijk en ambtelijk) zijn in korte tijd noodzakelijke faciliteiten geregeld en kunnen de Drentse gemeenten elkaar op dit thema verder versterken.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website