Projectomschrijving

Het is van belang dat iedereen in de regio Gooi en Vechtstreek kwalitatief goede acute geestelijke gezondheidszorg kan krijgen en – waar mogelijk – meer zelfbeschikking heeft tijdens crisissituaties. Een ondersteunend instrument hierbij is de crisiskaart.

Doel

Het doel van het project is het starten van een pilot voor 12 maanden, waarbij de crisiskaart beschikbaar wordt gesteld aan mensen met (ernstige) psychische problemen, die gevoelig zijn voor een psychische crisis.

Werkwijze

Komend jaar wordt de verstrekking opgezet met professionals en ervaringsdeskundigen, draagvlak gegenereerd en samenwerkingsafspraken met partners gemaakt. Wanneer de pilot afloopt zijn er minimaal 16 crisiskaarthouders in de regio, afhankelijk van de rol die vrijwillige ervaringsdeskundigen kunnen spelen. Daarnaast zal worden ingezet op de continuïteit van de crisiskaartverstrekking binnen regio na afloop van de pilot.

Resultaten

De pilot van de crisiskaart in de regio Gooi en Vechtstreek is opgezet binnen de aanpak personen met verward gedrag en maakt onderdeel uit van het regionale programma Bescherming en Opvang. De verstrekking is belegd bij een organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning. De pilot is aangesloten bij het landelijk project crisiskaart. Er zijn acht crisiskaartconsulenten opgeleid, waarvan vier ervaringsdeskundigen. In tweetallen trekken zij samen op bij het opstellen van het crisiskaartplan.

Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de gemeenten, specialistische GGZ, politie en de huisartsen. Voorlichting is gegeven aan cliënten en professionals in de regio. Het regelen van de 24/7 opslag en het werven van vertrouwen en bekendheid voor de crisiskaart waren de grootste uitdagingen. Van het beoogde resultaat van 16 crisiskaarten, zijn aan het einde van de pilot periode 12 kaarten gerealiseerd zijn en lopen er nog vier trajecten.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website