Projectomschrijving

Het is van belang dat iedereen in de regio Gooi en Vechtstreek kwalitatief goede acute geestelijke gezondheidszorg kan krijgen en – waar mogelijk – meer zelfbeschikking heeft tijdens crisissituaties. Een ondersteunend instrument hierbij is de crisiskaart.

Doel

Het doel van het project is het starten van een pilot voor 12 maanden, waarbij de crisiskaart beschikbaar wordt gesteld aan mensen met (ernstige) psychische problemen, die gevoelig zijn voor een psychische crisis.

Werkwijze

Komend jaar wordt de verstrekking opgezet met professionals en ervaringsdeskundigen, draagvlak gegenereerd en samenwerkingsafspraken met partners gemaakt. Wanneer de pilot afloopt zijn er minimaal 16 crisiskaarthouders in de regio, afhankelijk van de rol die vrijwillige ervaringsdeskundigen kunnen spelen. Daarnaast zal worden ingezet op de continuïteit van de crisiskaartverstrekking binnen regio na afloop van de pilot.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website