Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Woensdrecht telt ongeveer 22.000 inwoners en is gelegen in het zuidwesten van Noord-Brabant. Zorg en ondersteuning zijn dichtbij georganiseerd door middel van één loket waar inwoners terecht kunnen met alle vragen rondom dienstverlening, zorg en welzijn. De afgelopen jaren signaleren medewerkers, politie en woningcorporaties een toename van inwoners met psychische problemen, die verward zijn, niet begrepen worden, waar de woonomgeving vervuild of verwaarloosd is, conflicten in de leefomgeving kunnen spelen en/of veiligheidsrisico’s spelen.

 

Met de inzet van de wijk-GGD’er willen de gemeente Woensdrecht, de GGD West-Brabant en de Brede Welzijninstelling Woensdrecht (BWI) samen met lokale partners inwoners met onbegrepen gedrag beter helpen. De wijk-GGD’er heeft veel kennis en ervaring over psychische problemen en gezondheid. Een medewerker die breed inzetbaar is en meedenkt met inwoners en professionals. Iemand die de wijk intrekt en niet vanachter een bureau werkt. Door de wijk-GGD’er kunnen we nieuwe problematiek eerder opsporen, inwoners beter ondersteunen en escalatie voorkomen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website