Projectomschrijving

Achtergrond

De gemeente Woensdrecht telt ongeveer 22.000 inwoners en ligt in het zuidwesten van Noord-Brabant. Zorg en ondersteuning zijn dichtbij georganiseerd door middel van één loket waar inwoners terecht kunnen met alle vragen rondom dienstverlening, zorg en welzijn. De afgelopen jaren zien medewerkers, politie en woningcorporaties een toename van inwoners met psychische problemen, die verward zijn, niet begrepen worden, waar de woonomgeving vervuild of verwaarloosd is, conflicten in de leefomgeving kunnen spelen en/of veiligheidsrisico’s spelen.

Doel

Het doel van dit project is om inwoners met onbegrepen gedrag beter te helpen. Door de wijk-GGD’er kan nieuwe problematiek eerder worden opgespoord, inwoners beter worden ondersteund en escalatie worden voorkomen.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Woensdrecht, de GGD West-Brabant, de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI), GGZ WNB, en de politie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website