Projectomschrijving

Doel

Personen met verward gedrag hebben veelal problemen die zich voordoen op het snijvlak van veiligheid en zorg, maar die lastig onder te brengen zijn bij een specifieke hulpinstantie. De deskundigheid van Wijk-GGD’ers zal hier verandering in moeten brengen. Zij zullen hiermee het gat tussen zorg en veiligheid opvullen en zo als (extra) ‘verbindingsofficier’ fungeren.

Werkwijze

Wijk-GGD’ers zijn in hun werkzaamheden niet gebonden aan diverse richtlijnen en procedures. Dit is cruciaal bij het vinden van creatieve, onconventionele oplossingen voor situaties die zij tegenkomen bij personen met verward gedrag. Via de Wijk-GGD’ers worden de contacten met de personen met verward gedrag en met zorgpartijen snel en effectief gelegd. Hierdoor kan preventief worden gewerkt, vroeg worden gesignaleerd en escalatie worden voorkomen.

Resultaten

De flexibele, doortastende en deskundige werkwijze van Wijk-GGD’ers is in Meierijstad van belangrijke meerwaarde gebleken. Bij regionaal en landelijk groeiende problematiek rond deze kwetsbare groep mensen is erin geslaagd het aantal meldingen ‘verward gedrag’ bij de politie in Meierijstad te stabiliseren. Door de korte lijnen met de politie en hun scherpe blik op psychosociale en somatische problematiek, vervullen de Wijk-GGD’ers ook een triagefunctie voor de politie. Het ontlast de politie enorm in hun werkzaamheden en inwoners krijgen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website