Projectomschrijving

In Amsterdam wordt onderscheid gemaakt tussen personen met verward gedrag die mogelijk gewelddadig/gevaarlijk of verdachte zijn en een grote groep niet gevaarlijke mensen met psychosociale/cognitieve/psychiatrische problematiek.

Doel

Deze pilot richt zich op een werkwijze voor de groep personen met psychiatrische problematiek die in beeld komt vanwege verward gedrag en die een gevaar voor de samenleving (kunnen) vormen. De werkwijze is primair gericht op het terugdringen van het veiligheidsrisico door middel van het aanpakken van (dreigende) discontinuïteit van de zorg.

Werkwijze

In deze werkwijze worden signalen van diverse partijen uit het veld gemeld waarna triage volgt. Hiervoor is informatie-uitwisseling cruciaal. Uitwisseling van persoonsgegevens is aan strenge voorwaarden gebonden. Dat er soms informatie met partners uit de strafrechtelijke hoek moet worden gedeeld, is vooral in het belang van de dreigingsanalyse. Daarbij wordt gekeken of er kan worden volstaan met het delen van zogenaamde 'buitenkant informatie', die beschrijft of iemand in zorg is en niet wat voor zorg er gegeven wordt of wat de inhoud van de behandeling is.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website