Projectomschrijving

Sinds maart 2016 is een medewerker vanuit het Fact-team van Lentis 4 uur per week aanwezig op het politiebureau. De eerste ervaringen bij de politie en Lentis zijn zeer positief. Mensen zijn eerder in beeld, er wordt eerder actie ondernomen en in de benadering door de politie wordt beter rekening gehouden met de psychiatrische problematiek.

Doel

Gezien de positieve ervaringen is de behoefte dit initiatief uit te breiden. Daarnaast zal een nieuwe werkwijze worden getest met het signaleringssysteem van de politie met E33 meldingen. Op basis hiervan kan dan eerder actie ondernomen worden. Dit is een onontgonnen terrein in de aanpak van verwarde personen. Deze pilot is onderdeel van de aanpak verwarde personen in Groningen en wordt ondersteund door Lentis, de politie en gemeenten. De pilot is gepland voor een jaar. Afhankelijk van de ervaringen en mogelijke financiering zal besloten worden over het vervolg.

Resultaat

Sinds april 2017 zijn wekelijks in 3 wijken in Groningen alle meldingen omtrent verward gedrag in een multidisciplinair team (met politie, ggz en gemeente) besproken. Het project is succesvol gebleken. Zo zijn mensen met verward gedrag sneller en beter beeld en worden mensen minder snel over het hoofd gezien. De combinatie van expertise (zorg en veiligheid) zorgt ervoor dat het verwarde gedrag beter in kaart wordt gebracht. Vervolgens kan er ook sneller actie worden ondernomen die leidt tot passende hulpverlening.

Samenwerking

Tot slot heeft dit project ertoe geleid dat de samenwerking tussen zorg en politie is versterkt. De succesfactoren die hieraan hebben bijgedragen zijn het kleinschalige multidisciplinaire team, waardoor er snel en efficiënt overleg plaatsvindt en het goede netwerk met relevante andere partijen. Regels omtrent informatiedeling en het waarborgen van het project binnen de bestaande zorgstructuren zijn punten die aandacht behoeven.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Download

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website