Projectomschrijving

Deze pilot wordt uitgevoerd binnen de ANW-uren (avond-, nacht- en weekenduren) door de Doktersdienst Groningen (DDG) en Lentis (GGz). De pilot is onderdeel van de brede provinciale aanpak personen met verward gedrag in de provincie Groningen.

Doel

De focus is het verbeteren van de triage bij verward gedrag en het verkrijgen van inzicht in vragen van artsen om risico’s in te schatten en effectief te kunnen interveniëren vanuit de poortwachtersrol. Onder andere door een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (spv’er) beschikbaar te stellen op de locatie.

Werkwijze

Het uitgangspunt is een snelle interventie voor patiënten en/of toeleiding naar de juiste zorg op het juiste moment door de juiste ketenpartner vanuit het uitgangspunt ‘licht waar het kan, zwaar als het moet’. Op de DDG-locatie wordt naast de artsen een spv’er ingezet. De eerste en tweede lijn worden verbonden, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van een preventieve aanpak.

Resultaten

Tijdens de pilot is gebleken dat aanwezigheid van een GGZ deskundige nauwelijks meerwaarde heeft. De reden hiervoor is dat de samenwerking tussen de ketenorganisaties in de regio verbeterd zijn. Ook is per april 2017 een Crisisbeoordelingslocatie (CBL) gestart. Omdat de dienstdoende DDG arts bij een melding direct en snel contact kon opnemen met deskundigen op de CBL, waren er nog weinig ondersteuningsvragen voor de GGZ deskundige op de DDG.

Gerelateerde projecten

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website