Projectomschrijving

Het is belangrijk dat verwarde personen snel, deskundig, veilig en met de juiste middelen worden vervoerd naar een psychiatrisch ziekenhuis. Dit is beter voor de patiënt en ontlast de politie.

Doel

Hiervoor is deskundig ambulancepersoneel, een voor het doel geschikt vervoersmiddel en gewaarborgde veiligheid nodig. Om in deze behoefte te voorzien wordt er gestart met de Pilot Triage en passend vervoer.

Resultaten

In deze eerste fase van het project ‘Triage, passende zorg en vervoer’ is onderzoek gedaan naar meldingen die bij de 112- meldkamer binnenkomen over personen met verward gedrag. In totaal betrof 55% van de geregistreerde meldingen personen die bekend zijn in de GGZ, 67% van de gevallen betrof niet-acute situaties. Deze informatie gaf aanleiding om te onderzoeken welk percentage van personen met verward gedrag niet vervoerd hoeft te worden, maar kan worden toegeleid naar zorg. De belangrijkste conclusie is dat GGZ-expertise op de meldkamer van toegevoegde waarde is. Ambulanceverpleegkundigen zijn overwegend op somatische zorg gericht, politiemensen beschikken ook niet altijd over de juiste vaardigheden om mensen te begeleiden die in acute psychische nood verkeren. Een telefonische GGZ-hulpdienst naast de ambulancemeldkamer en politiemeldkamer kan hierin voorzien. Zodra het triëren en toeleiden naar het juiste zorgaanbod verbeterd is, kan vervolgens een keuze worden gemaakt voor een passende vervoersvorm wanneer vervoer toch noodzakelijk is.

Vervolg

De 3e fase van deze pilot wordt uitgevoerd in het project Triage en passend vervoer bij verward gedrag.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website