Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Rapid Responder GGZ en de crisisbeoordelingslocatie zijn een waardevolle aanvulling in de zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag in Friesland. Politieagenten, ambulance personeel en medewerkers van de crisisdienst hebben grote waardering voor de inzet van de RR GGZ. Zij geven aan dat dit initiatief ook daadwerkelijk bijdraagt aan het bieden van passende zorg. Ook bestuurlijk wordt de pilot breed gedragen. De RR GGZ laat zien dat een betrokkene in veel gevallen helemaal niet vervoerd hoeft te worden maar gewoon thuis kan blijven. Dat is pure winst. Ook een beoordeling in de cbl is voor betrokkene en hulpverlener aangenamer dan in een politiecel. Bij een groot aantal inzetten is de politie niet meer betrokken en daar is de samenwerking in beginsel voor opgezet. De pilot erkent het gegeven dat iedere professional zijn eigen kennis en kunde moet kunnen inzetten maar benadrukt vooral dat het gebruik maken van elkaars expertise nodig is om een probleemsituatie succesvol te de-escaleren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van 16 april 2018 tot 24 maart 2019 is in Friesland de Rapid Responder GGZ 259 keer ingezet. Op 160 dagen is er geen inzet geweest. De politie is met 54% de grootste aanvrager voor de inzet van de bus met sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV). Ook de crisisdienst van GGZ (26%) en ambulance (14%) zetten de RR GGZ in. Ongeveer 84% van de betrokkenen bij een inzet zijn bekend bij hulpverlening, vooral GGZ. Van de 259 inzetten lukt het de SPV’er, in samenwerking vaak met politie en ambulance, 40% ter plekke te de-escaleren. 51 personen (19%) gingen met de RR GGZ vrijwillig mee naar de crisisbeoordelings-locatie, vaak nadat er een interventie door de SPV heeft plaatsgevonden. Bij 42% van de inzetten was geen inzet van de politie vereist. Dit zijn veelal de inzetten die aangevraagd zijn vanuit de GGZ crisisdienst en de ambulance. In de noodhulp hebben politie maar ook ambulance weinig tijd voor de problematiek waarmee verwarde personen kampen. Ze zijn er ook niet specifiek voor opgeleid. De meeste inzetten van de RR GGZ zitten tussen de 100 en 150 minuten. Maar ook inzetten van meer dan drie uur zijn geen uitzondering.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds april 2018 loopt in Friesland de succesvolle pilot Triage, Beoordeling en Passend Vervoer die wordt uitgevoerd in het kader van de Friese aanpak voor mensen met verward gedrag. In de pilot rijden een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de GGZ met een chauffeur in een onopvallend bus (de Rapid Responder GGZ) wanneer er vanuit de Meldkamer Noord Nederland een melding komt waarbij verward gedrag wordt vermoed. De eerste resultaten laten zien dat meldingen in veel gevallen ter plekke kunnen worden ge-deescaleert en er veel minder vervoerd hoeft te worden, ook niet door de politie. Door de beschikbaarheid van een prikkelarme crisisbeoordelingslocatie bij GGZ Friesland is beoordeling in de politiecel ook minder vaak nodig. In 2019 willen alle betrokken partijen in Friesland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten waarin de triage, beoordeling en het vervoer van mensen met verward gedrag is geregeld. In de overeenkomst wordt ook de structurele financiering meegenomen. Daartoe hebben de Friese gemeenten, RAV (Regionale Ambulancevoorziening) Fryslân, Politie Fryslân, Meldkamer Noord Nederland, GGZ Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar een convenant ondertekend met minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid en staatssecretaris Blok van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website