Projectomschrijving

Sinds april 2018 loopt in Friesland de succesvolle pilot Triage, Beoordeling en Passend Vervoer die wordt uitgevoerd in het kader van de Friese aanpak voor mensen met verward gedrag. In de pilot rijden een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de GGZ met een chauffeur in een onopvallend bus (de Rapid Responder GGZ) wanneer er vanuit de Meldkamer Noord Nederland een melding komt waarbij verward gedrag wordt vermoed. De eerste resultaten laten zien dat meldingen in veel gevallen ter plekke kunnen worden ge-deëscaleert en er veel minder vervoerd hoeft te worden, ook niet door de politie. Door de beschikbaarheid van een prikkelarme crisisbeoordelingslocatie bij GGZ Friesland is beoordeling in de politiecel ook minder vaak nodig.

Samenwerkingsovereenkomst

In 2019 willen alle betrokken partijen in Friesland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten waarin de triage, beoordeling en het vervoer van mensen met verward gedrag is geregeld. In de overeenkomst wordt ook de structurele financiering meegenomen. Daartoe hebben de Friese gemeenten, RAV (Regionale Ambulancevoorziening) Fryslân, Politie Fryslân, Meldkamer Noord Nederland, GGZ Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar een convenant ondertekend met minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid en staatssecretaris Blok van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Uitgelicht

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website