Projectomschrijving

Een relatief kleine groep mensen blijkt voor erg veel politiemeldingen over ‘verward gedrag’ te zorgen. Ze hebben meestal een psychische stoornis (of meerdere), vaak in combinatie met middelenmisbruik en gedrag dat storend, bedreigend of gevaarlijk is voor henzelf of anderen. Professionals van politie en hulpinstanties hebben (zeer) vaak met hen te maken zonder dat er structurele zorg op gang komt.

Doel: structurele begeleiding

In dit project ‘Stevige Structurele Begeleiding’ wordt de begeleiding van deze mensen gedaan door zowel een politieagent als een GGz-professional, zodat ze zowel hulp kunnen bieden als grenzen kunnen aangeven – want dat blijkt bij deze groep belangrijk.

Werkwijze

Dat gebeurt niet alleen op momenten dat het ‘slecht’ gaat maar structureel en langdurig; dus zowel als het ‘goed’ als wanneer het ‘slecht’ gaat. Aan deze pilot doen circa 15 professionals en 15 cliënten mee. We hopen op positieve effecten op het aantal meldingen, zorggebruik, overlast, empowerment en kwaliteit van leven.

Resultaten

In het project Stevige Structurele Begeleiding (SSB) richtten we ons op mensen die zeer vaak bij politie en zorg in beeld komen. Op niveau van cliënten werd samengewerkt tussen wijkagenten, GGZ-professionals en ervaringsdeskundigen. Ze gingen samen op cliënten af, niet alleen op momenten dat het ‘slecht’ ging maar structureel en langdurig – ook als het ‘goed’ ging.

In dit project werden vijf mensen intensief begeleid door vier groepjes van professionals/ervaringsdeskundigen. De instroom was lager dan de beoogde 8-10 vanwege een aantal belemmeringen rond verwijsmogelijkheden, geografische grenzen en snel wisselende omstandigheden van cliënten. Het bleek mogelijk maar bewerkelijk om zeer kwetsbare cliënten langerdurend te begeleiden vanuit zowel perspectief van veiligheid als zorg, tot tevredenheid van de cliënten zelf en bij minder E33-meldingen en betere samenwerking tussen cliënten en publieke professionals. De meeste aandacht ging uit naar facilitering van betrokken professionals door hun organisaties om deze intensieve bemoeienis blijvend te bieden.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website