Projectomschrijving

Een snelle triage voorkomt dat mensen op verkeerde plekken in het systeem terechtkomen of lang moeten wachten op adequate vervolgzorg (bijvoorbeeld een onnodig verblijf op het politiebureau of wachten op een beoordeling door de crisisdienst).

Street-triage

Het idee achter Street-triage is simpel en doeltreffend. Een team van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een ambulancemedewerker en een politieagent reageert als eerste op meldingen van overlast door ‘mensen met verward gedrag’ die bij de politiemeldkamer binnenkomen. Wanneer zij gezamenlijk in de Street-triagewagen arriveren, maken zij ter plekke een inschatting van de situatie. De persoon met verward gedrag kan direct in de Street-triagewagen worden meegenomen naar een geschikte vervolgplek. Dit kan zijn naar huis, het ziekenhuis, de huisarts, een ggz-instelling of het politiebureau.

Doel 

Het doel van het project is de dagelijkse inzet van een wagen met inzet van een team voor een pilotperiode van minimaal 1 jaar in Twente. Aangezien de meeste meldingen tussen 16.00 uur tot 24.00 uur voorkomen (365 dagen per jaar) is deze inzet gepland van ongeveer 16.00 uur tot middernacht (aansluitend op tijden avonddienst politie). De bezetting van dit team kan variëren van 2 tot 3 personen. Een politieagent en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige zijn standaard. Daaraan kan een ambulancechauffeur of een ambulanceverpleegkundige worden toegevoegd. In de pilot wordt geoefend met deze 3 varianten.

Resultaten

De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners zorgt ervoor dat Streettriage Twente een groot succes is. Doordat het Streettriage team samen door zijn eigen expertisebril kijkt en met alle partijen samenwerkingsafspraken heeft gemaakt, kunnen verwarde personen snel aan de juiste hulpverlening gekoppeld worden.

De verschillende ketenpartners leren veel van elkaar. In het verleden ontstond er onderling nog wel eens onbegrip over de aanpak van de verschillende partijen. Nu met alle partijen gesprekken gevoerd wordt tijdens de dienst, ontstaat er wederzijds begrip en een team gevoel.

 

Uitgelicht

RTV Oost reed een avond mee met het team van Streettriage Twente. Gemiddeld 4x per avond rukken ze uit: de ggz-verpleegkundige, politieagent en ambulanceverpleegkundige van Streettriage Twente.
> bekijk het verslag en het filmpje op de website van RTV Oost

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website