Projectomschrijving

De meeste inwoners vinden zelf de weg naar hulp en ondersteuning als ze dit nodig hebben. Maar er zijn ook inwoners die die hulp niet zoeken, omdat ze het niet willen of niet kunnen.

Doel

Gemeente Nieuwegein wil met diverse partners onderzoeken hoe outreachend werken in Nieuwegein vorm te geven.

Werkwijze

Dit doen we middels een pilot outreachteam Nieuwegein. Hierin werken Altrecht, Lister, Abrona en de sociaal wijkteams (Geynwijs) van de gemeente samen. In het outreachteam is ook de vrije rol naar het model van de wijk-GGD'er verankerd door de medewerker van Abrona. De pilot moet antwoord geven op de vraag of outreachend werken structureel wenselijk is, en zo ja, op welke wijze dit dan moet worden georganiseerd (formatie, deskundigheden, en bij welke organisatie(s) dit onder te brengen).

Resultaten

Nieuwegein heeft met een outreachteam bestaande uit vier medewerkers van 3 verschillende organisaties inzicht gekregen in het aantal en de aard van signalen van zorg of overlast rondom
kwetsbare inwoners. Gemiddeld werden 12 zaken per maand aangemeld. Dit was in een stad met 62.000 inwoners. Het outreachteam heeft voor het overgrote deel van deze inwoners ook een verschil kunnen maken, door vasthoudend aan de voordeur te verschijnen, in gesprek te komen en de inwoner op probleemgebieden te ondersteunen.

Succesfactoren

De belangrijkste succesfactoren van de aanpak zijn:

  • Er is meer dan één Wijk-GGD’er nodig. Eén Wijk-GGD’er is veel te kwetsbaar, gelet op ziekte, vakantie en wisselen van baan.
  • Investeer in het netwerk van partners in de stad. Het is van belang zichtbaar en bekend te zijn bij partners en hier tijd voor in te ruimen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website