Projectomschrijving

Het Crisisinterventie Team (CIT) in de regio Hart van Brabant werkt nauw samen met de crisisdienst van GGz Breburg en bestaat uit medewerkers met expertise op álle terreinen die voor een crisisinterventie nodig kunnen zijn. Het telefoonnummer 0800 80 13 is nu nog enkel bedoeld voor professionals die te maken krijgen met een spoedeisende crisissituatie en advies en ondersteuning nodig hebben.

Doel

Met deze pilot Meldpunt niet-acute hulpbehoefte verward gedrag Hart van Brabant willen we het CIT tevens bereikbaar maken voor burgers in acute en niet-acute situaties én voor professionals in niet acute situaties. Dit meldpunt gaat daardoor fungeren als een advies- en triagepunt voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn, hun naasten en professionals. 

CIT

Het CIT bestaat uit medewerkers van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Er is dus expertise op álle terreinen die voor een crisisinterventie nodig kunnen zijn: huiselijk geweld, jeugd- en opvoedproblemen, licht verstandelijke beperking en psychiatrische en psychosociale problematiek. Medewerkers van het CIT kunnen rechtstreeks een beroep doen op de crisisdienst van GGz Breburg om er zorg voor te dragen dat er 24/7 direct hulp geboden kan worden in het geval van een acute psychiatrische crisis.

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website