Projectomschrijving

Doel

De Ketenveldnorm ‘Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’ is ontwikkeld om de ondersteuning, begeleiding en zorg voor mensen met gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking te verbeteren. De Ketenveldnorm richt zich op mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben en onder 'reguliere' financieringsstromen vallen, maar wel een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat met forensische expertise nodig hebben.

Werkwijze

Professionals blijven zo lang als nodig betrokken. Zij signaleren tijdig een mogelijke terugval en schalen begeleiding en zorg snel op en af. In de regio is sprake van een vangnet in de vorm van beveiligde zorg, mocht dat nodig zijn. Onder aansturing van de provinciale stuurgroep (met netwerkpartners uit de zorg-, veiligheids- en inkoopketen) wordt de implementatie van de Ketenveldnorm in de provincie Limburg getest, worden knelpunten in kaart gebracht en wordt bijgedragen aan oplossingen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website