Projectomschrijving

Dit project is erop gericht om in de regio Midden Nederland de ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg te implementeren. Daarbij de succes- en faalfactoren in kaart te brengen, mee te helpen bij het vinden van oplossingen en de uitkomsten te delen met andere regio’s om te helpen de landelijke implementatie te versnellen.

Werkwijze

Tijdens dit project wordt een samenwerking opgebouwd tussen aanbieders van forensische ggz, specialistische ggz, verslavingszorg en (licht)verstandelijke gehandicaptenzorg in de regio. Samen willen zij een passend aanbod bieden voor een doelgroep van patiënten met psychiatrische problematiek en (ernstig) overlast gevend of probleemgedrag die zijn vastgelopen in andere hulpverlening. Hierbij is het uitgangspunt: Ambulant, tenzij..
Het speciaal ingerichte levensloopteam (gebaseerd op de ForFACT-methode) behandelt de patiënten ambulant. Wanneer het echt niet anders kan wordt er klinisch opgeschaald naar (beveiligde) intensieve zorg bij een van de partners. Daarnaast legt het levensloopteam verbindingen met het sociaal domein voor duurzaam herstel van de patiënten. Naast deze zorgketen worden binnen de proeftuin ook een bestuurlijke en financiële keten ingericht om den samenwerking mogelijk te maken.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website