Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met ingang van 29 september is het meld-adviespunt voor personen met verward gedrag daadwerkelijk operationeel.

7 dagen per week is van 15:00 - 23:00 is een GGZ bereikbaar om meldingen van personen met verward gedrag te behandelen.

Meldingen zijn gescreende meldingen afkomstig van politie, huisartsenpost of Ambulancezorg of andere partners in het het zorgdomein.

 

Tijdens het eerste half jaar van de pilot werden ongeveer 1250 meldingen afgehandeld door het meldpunt. Maandelijks komen er gemiddeld 200 meldingen op het meldpunt binnen, dat gelijk staat aan een gemiddelde van 6 meldingen per dienst

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Maat en getal

Periode: 17 september 2018 – 17 februari 2019

Aantal maanden: 5

 

Aantal meldingen

878 meldingen

Gemiddeld 6 meldingen per dienst

Meeste meldingen rondom grote kernen in de regio

650 unieke personen

80% zijn meldingen van unieke persoon

20% komt vaker voor

Gemiddelde leeftijd cliënt is 43 jaar

 

Melders

55% HAP

25% Politie

10% Ambulancezorg

10% Overig (GGZ, RIBW, SEH, wijkteam, kleine zorginstellingen etc.)

 

Urgentie

40% niet-acuut (U5)

15% U4

20% U3

20% U2

5% U1 (vanuit adviesfunctie)

 

In behandeling

60% in behandeling bij GGZ

30% niet in behandeling bij GGZ

10% onbekend wel/niet in behandeling bij GGZ

 

Uitstroom

40% terug verwijzing eigen behandelaar OF zelfzorgadvies

38% crisisdienst GGZ

10% HAP

6% overig (vooraanmelding, overleg, doorverwijzing wijkteam, verslavingszorg, RIBW etc.)

3% Advies professional

3% SEH

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project valt binnen de ZonMw-subsidieoproep ‘regionale aanpak verward gedrag’. Er wordt samengewerkt door Huisartsen Gelderse Vallei, Onze Huisartsen, Politie in het district Gelderland-Midden, gemeente Arnhem, Ede en Wageningen, GGZ-crisisdienst van Pro Persona, Zorgverzekeraar Menzis, Iriszorg en verschillende afdelingen van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, waaronder de Regionale Ambulancevoorziening en Maatschappelijke Zorg.

 

Gedurende zeven maanden wordt een pilot uitgevoerd met een meld- en adviespunt voor meldingen van personen met verward gedrag. Dit meldpunt met een Acuut Psychiatrisch Hulpverlener (APH-triagist) wordt gepositioneerd op de Gemeenschappelijke Meldkamer van de regio Gelderland-Midden. Een APH-triagist is vanuit zijn/haar GGZ-expertise uitstekend toegerust om cliënten volgens herstelondersteunende principes te bejegenen, situaties te de-escaleren, handelingsperspectief te bieden en de juiste opvolging van een melding te organiseren binnen sociaal- of medisch domein.

 

Het project is gericht op de regionale- en lokale verbinding van de bouwstenen ‘inbreng mensen met verward gedrag en naasten’, ‘vroegsignalering’, ‘melding’, ‘beoordeling en risicotaxatie’, ‘toeleiding’ en ‘informatievoorziening’.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website