Projectomschrijving

Doel en werkwijze

Gedurende 7 maanden wordt een pilot uitgevoerd met een meld- en adviespunt voor meldingen van mensen met verward gedrag. Dit meldpunt met een APH-triagist wordt gepositioneerd op de Gemeenschappelijke Meldkamer van de regio Gelderland-Midden. Een APH-triagist met ggz-expertise is uitstekend toegerust om cliënten volgens herstelondersteunende principes te bejegenen, situaties te de-escaleren, handelingsperspectief te bieden en de juiste opvolging van een melding te organiseren binnen sociaal- of medisch domein.

Samenwerking

Er wordt samengewerkt door Huisartsen Gelderse Vallei, Onze Huisartsen, Politie Gelderland-Midden, gemeente Arnhem, Ede en Wageningen, Pro Persona, Zorgverzekeraar Menzis, Iriszorg, Zorgbelang Gelderland, Openbaar Ministerie en verschillende afdelingen van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, waaronder de Regionale Ambulancevoorziening en Maatschappelijke Zorg.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website