Projectomschrijving

Doel en werkwijze

Gedurende 7 maanden wordt een pilot uitgevoerd met een meld- en adviespunt voor meldingen van mensen met verward gedrag. Dit meldpunt met een APH-triagist wordt gepositioneerd op de Gemeenschappelijke Meldkamer van de regio Gelderland-Midden. Een APH-triagist met ggz-expertise is uitstekend toegerust om cliënten volgens herstelondersteunende principes te bejegenen, situaties te de-escaleren, handelingsperspectief te bieden en de juiste opvolging van een melding te organiseren binnen sociaal- of medisch domein.

Samenwerking

Er wordt samengewerkt door Huisartsen Gelderse Vallei, Onze Huisartsen, Politie Gelderland-Midden, gemeente Arnhem, Ede en Wageningen, Pro Persona, Zorgverzekeraar Menzis, Iriszorg, Zorgbelang Gelderland, Openbaar Ministerie en verschillende afdelingen van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, waaronder de Regionale Ambulancevoorziening en Maatschappelijke Zorg.

Resultaten

Met ingang van medio september 2018 is het ‘Ketenbreed Meld- en Adviespunt Verward Gedrag’ operationeel. Er is 7 dagen per week tussen 15.00 en 23.00 uur een ggz bereikbaar om meldingen van Personen met verward gedrag te behandelen. Deze professional werkt vanuit de gemeenschappelijke meldkamer en kan op deze manier laagdrempelig de verbinding leggen met de politie en ambulance.

Meldingen zijn gescreende meldingen afkomstig van politie, huisartsenpost, ambulancezorg of andere partners in het zorgdomein. In 15,5 maand heeft het meldpunt 2585 meldingen afgehandeld. De voornaamste meerwaarde van deze werkwijze ligt in de volgende 2 factoren:

  • Het de-escaleren van situaties.
  • Het bieden van handelingsperspectief zodat de acute diensten ontlast worden.

 

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website