‘Samen voor Herstel’ en de RACT-methodiek

Samen voor Herstel: op naar herstel met behulp van een sterk herstelondersteunend netwerk voor mensen met ernstige psychische aandoeningen! 

‘Samen voor Herstel’ is een project voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Door psychische klachten ervaren deze mensen vaak problemen op verschillende domeinen in hun leven,
zoals zelfstandig wonen, werken en sociaal contact.

Verschillende hulpverleners

Bij het herstel van een ernstige psychische aandoening zijn vaak verschillende hulpverleners en instanties betrokken. Standaard worden mensen met ernstige psychische problemen in ggz-instellingen door FACT teams behandeld. Ook de wijkteams van de gemeente spelen bij het herstel een grote rol.

Samenwerking

Het Samen voor Herstel project is erop gericht de betrokkenen bij het herstel bij elkaar te brengen. Het is een samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en de wijkteams maar ook samen met persoonlijke/familie contacten. In Samen voor Herstel proberen we de zorg meer bij elkaar te brengen, zodat de lijntjes korter zijn en er sneller de juiste hulp geleverd kan worden.

RACT methodiek

Hiervoor wordt in Samen voor Herstel gewerkt met de RACT methodiek: Resource Assertive Community Treatment. In de RACT methodiek wordt er gewerkt met steungroepen, waarbij de deelnemer zelf de regie heeft. Iedere deelnemer bepaalt zelf wie er in zijn of haar steungroep zit. Dit kunnen vrienden of familieleden zijn, maar bijvoorbeeld ook buren of het kassameisje van de supermarkt waar de deelnemer vaak komt. Het is belangrijk de omgeving van de deelnemer te betrekken omdat sociaal isolement en eenzaamheid herstel vaak in de weg staan.

Deelnemers bepaalt zelf doelen

De deelnemer bepaalt zelf ook welke doelen hij of zij wil nastreven. In de steungroepbijeenkomsten
worden deze doelen besproken en kijkt de deelnemer met de steungroepleden wie hem/haar op
welke manier bij die doelen kan helpen. Bij iedere bijeenkomst bekijkt de deelnemer met zijn/haar steungroepleden hoe het met de voortgang van die doelen gaat.

Effecten

We volgen 25 mensen met ernstige psychische aandoeningen uit een wijk in Groningen, die een jaar lang met Samen voor Herstel werken. Hierbij kijken we hoe deelnemers deze manier van werken vinden, en of het ook leidt tot meer herstel. Deze mensen vergelijken we met een groep van 25 mensen die de reguliere (FACT) zorg krijgen maar verder lijken op de deelnemers uit de pilot, om iets over de effecten te kunnen zeggen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website