Projectomschrijving

Doel

In vervolg op een eerdere pilot (‘Herstel ondersteunend ggz netwerk’) is het doel voor de aankomende 2 jaar het afronden van het onderzoek, het uitrollen van de Groninger RACT methode en de methode toepasbaar maken voor een bredere doelgroep.

Peer support Open Dialogue

Hierbij worden elementen van een tweede methode ingezet, genaamd Peer support Open Dialogue (POD). De omgeving wordt vanaf het begin betrokken bij het vaststellen van de nodige hulp. Er wordt een gesprek gevoerd over de ontwrichtende ervaringen en de hulp wordt afgestemd op de unieke situatie van de cliënt in plaats van op een algemene diagnose.
Deze aanpak laat opmerkelijke resultaten zien, namelijk minder chronische psychiatrie over 20 jaar, een hoog percentage sociale integratie, weinig terugval en minder opnamedagen. POD stelt professionals, familieleden en naasten in staat om sneller, beter en completere hulp, ondersteuning en behandeling te bieden aan inwoners met ernstige psychische aandoening (EPA).

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website