Projectomschrijving

Bij bezoek aan een arts wordt vaak iemand meegenomen, want samen hoor en weet je meer. Binnen jeugdhulp zou dit net zo vanzelfsprekend moeten zijn. Oosterpoort stimuleert cliënten om in het eigen netwerk iemand te zoeken die hen kan helpen in gesprekken met hulpverleners. Voor cliënten die niemand in het eigen netwerk hebben worden ervaringsdeskundige cliëntondersteuners opgeleid.

Werkwijze

In de werkwijze van Oosterpoort speelt de landelijke richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ een belangrijke rol. Oosterpoort heeft de overtuiging dat dit ‘samen beslissen’ het beste lukt als je niet alleen de hulpverlener hierin traint. Daarnaast moet je de cliënt praktisch ondersteunen om tot  "samen beslissen" te komen.

Cliëntondersteuners

De cliëntondersteuners zijn vrijwilligers met ervaring in de jeugdhulp. Zij helpen cliënten door het voorbereiden en bijwonen van gesprekken. En door te ondersteunen bij praktische zaken in de hulp.

Resultaten

Dit was een project waarin ervaringsdeskundige vrijwilligers cliënten ondersteunen in de intake fase van de zorg. De cliëntondersteuners zijn getraind om hun eigen ervaringskennis om te zetten naar
ervaringsdeskundigheid. Zij helpen cliënten met het lezen van brieven en het invullen van vragenlijsten.
Maar belangrijker nog; cliënten worden geholpen om hun (intake) gesprek goed voor te bereiden. Op deze manier kunnen zij de juiste vragen stellen en daarmee worden de kansen voor gezamenlijke besluitvorming vergroot. Cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van de cliënt, het vergroot de zelfredzaamheid en het vergroot het vertrouwen in de jeugdhulp.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website