Projectomschrijving

Bij bezoek aan een arts wordt vaak iemand meegenomen, want samen hoor en weet je meer. Binnen jeugdhulp zou dit net zo vanzelfsprekend moeten zijn. Oosterpoort stimuleert cliënten om in het eigen netwerk iemand te zoeken die hen kan helpen in gesprekken met hulpverleners. Voor cliënten die niemand in het eigen netwerk hebben worden ervaringsdeskundige cliëntondersteuners opgeleid.

Werkwijze

In de werkwijze van Oosterpoort speelt de landelijke richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ een belangrijke rol. Oosterpoort heeft de overtuiging dat dit ‘samen beslissen’ het beste lukt als je niet alleen de hulpverlener hierin traint. Daarnaast moet je de cliënt praktisch ondersteunen om tot  "samen beslissen" te komen.

Cliëntondersteuners

De cliëntondersteuners zijn vrijwilligers met ervaring in de jeugdhulp. Zij helpen cliënten door het voorbereiden en bijwonen van gesprekken. En door te ondersteunen bij praktische zaken in de hulp.

 

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website