Projectomschrijving

De gemeente Beuningen, Jeugd GGZ-praktijken Aalsterveld Psychologen en Psychologisch centrum Thujapark hebben een pilotproject ontwikkeld voor specialistische zorg en begeleiding van jeugdigen met een psychische kwetsbaarheid en (risico op) verward gedrag. Het uitgangspunt is positieve gezondheid: jongeren in staat stellen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Doel

Het project beoogde een structurele samenwerking tot stand te brengen tussen de twee Jeugd GGZ-praktijken en het Sociaal Team van de gemeente Beuningen. Hierdoor kan op tijd passende zorg geboden worden, wordt continuïteit van zorg gewaarborgd en worden escalaties voorkomen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag.

Resultaten

Er is een integraal aanbod van specialistische zorg en begeleiding gerealiseerd. Vooral door de inzet van de kortdurende begeleidingstrajecten zijn dubbele handelingen voorkomen, is de zorg efficiënter voor gezin en professional, en bestaan er korte lijnen tussen de professionals onderling. Alle stakeholders zijn veel meer van elkaar en elkaars aanbod te weten gekomen. Er lijkt nog geen sprake te zijn geweest van een volledige cultuuromslag bij professionals en cliënten op het gebied van positieve gezondheid, ondanks dat de actiepunten naar behoren zijn uitgevoerd. De beweging is zodoende ingezet, maar de partijen moeten nog evalueren welke strategie rond positieve gezondheid definitief de overhand krijgt. Hierna kan een cultuuromslag gerealiseerd worden. In het najaar van 2021 wordt het project doorontwikkeld aan de hand van vijf aanbevelingen door onderzoeksbureau BMC.

Lees meer

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Bekijk de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website