Projectomschrijving

De gemeente Beuningen, Jeugd GGZ-praktijken Aalsterveld Psychologen en Psychologisch centrum Thujapark hebben een pilotproject ontwikkeld voor specialistische zorg en begeleiding van jeugdigen met een psychische kwetsbaarheid en (risico op) verward gedrag. Het uitgangspunt is positieve gezondheid: jongeren in staat stellen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Doel

Het project brengt een structurele samenwerking tot stand tussen de twee Jeugd GGZ-praktijken en het Sociaal Team van de gemeente Beuningen. Hierdoor kan op tijd passende zorg geboden worden, wordt continuïteit van zorg gewaarborgd en worden escalaties voorkomen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag.

 

Lees meer

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Bekijk de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website