Projectomschrijving

Mensen met sterk verward gedrag zorgen in toenemende mate voor maatschappelijke overlast, vooral in en rond de nachtopvang in de gemeente Leeuwarden. Deze groep mensen wordt gekenmerkt door multiproblematiek waarbij vaak sprake is van een psychische stoornis, verslaving en in veel gevallen ook een verstandelijke beperking. Zij maken steeds vaker gebruik van de nachtopvang waardoor deze overbezet en overbelast raakt.

Doel

Voor de duurzame toeleiding naar passende zorg-, en ondersteuning wordt in Leeuwarden daarom een pilot gestart met een ACT team.

Werkwijze

Naast de ggz en verslavingszorg is de Maatschappelijke Opvang de derde partner die deelneemt in het team. De pilot ACT is onderdeel van de totaalaanpak in Friesland voor een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag. De pilot met het ACT team draagt direct bij aan de bouwstenen beoordeling, toeleiding en passende zorg en ondersteuning.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website