Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ervaringsdeskundigen van het Fact van GGZ WNB gaan een nieuwe groepsactiviteit ontwikkelen voor EPA-cliënten. Deze nieuwe groepsactiviteit is het project: photovoice"". Photovoice is een creatieve methode waarbij cliënten vanuit het project een camera aangereikt krijgen waarmee ze beelden gaan maken die hun leven symboliseren en waarmee zij anderen een inkijkje in hun leven bieden. In de groep worden de foto’s met elkaar gedeeld en besproken onder leiding van een ervaringsdeskundige. Gemeenschappelijke problemen worden op deze wijze blootgelegd. Middels groepsgesprekken delen de deelnemers de foto’s die zij genomen hebben met elkaar, gemeenschappelijke thema’s worden besproken. Door de groepsdiscussie en reflectie hierover worden de problemen in een context geplaatst wat ertoe leidt dat cliënten zich begrepen voelen en/of gestimuleerd worden om tot oplossingen te komen.

Middels photovoice kunnen cliënten hun gezondheid gerelateerde problemen en interesses kenbaar maken. Het kan cliënten helpen om uit een isolement te komen. Middels de genomen foto’s worden levenservaringen onthuld en gedeeld, sociale activatie wordt gestimuleerd. Dit stimulatie komt tot stand doordat cliënten meerdere rollen toebedeeld krijgen, zij zijn deelnemer van de groep, zij zijn fotograaf en zij zijn mede ‘onderzoeker’. Kortom: het doel van Photovoices is een gezondheidsbevordering teweeg brengen bij de EPA-cliënten, het empoweren en laten participeren van deze kwetsbare burgers. Photovoice bestaat uit 14 bijeenkomsten met de deelnemers.Per groep kunnen 7 tot 10 cliënten deelnemen.

Om deze groepsactiviteit te ontwikkelen wordt de voorhanden zijnde Engelse literatuur bestudeerd, ervaringen in Nederland worden gezocht en er wordt een draaiboek ontwikkeld op basis van deze gegevens, ethische richtlijnen worden ontwikkeld en opgesteld voor het maken van foto’s gedurende de looptijd van het project, de noodzakelijke materialen worden aangeschaft.De photovoice groep wordt als pilot binnen dit project uitgevoerd om na eventuele bijstellingen deze activiteit te borgen binnen het reguliere werk van de ervaringsdeskundigen van het Fact van GGZ WNB.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website