Projectomschrijving

GGZ Westelijk Noord-Brabant (WNB) ontwikkelt een nieuwe groepsactiviteit, getiteld Photovoice, voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Het is een creatieve methode waarbij cliënten foto’s gaan maken die het verhaal van hun leven symboliseren. Via groepsgesprekken worden gemeenschappelijke thema's en problemen besproken.

Doel

Het doel van dit project is gezondheidsbevordering en het stimuleren van participatie. Een ervaringsdeskundige begeleidt de groep. Dit is iemand die zelf als cliënt in de ggz een herstelproces heeft meegemaakt en vanuit deze ervaring de EPA cliënt tips kan geven.

Expositie

Het beeldmateriaal wordt geëxposeerd zodat het toegankelijk is voor de familie of vrienden van de cliënt, maar ook voor een breed publiek. Zo geven cliënten een gezicht en stem aan het leven met een psychiatrische stoornis.  

Er kunnen 7 tot 10 cliënten deelnemen. We werven hen via de behandelaren. Na de opgedane ervaringen wordt het project geïmplementeerd in het reguliere werk van de ervaringsdeskundigen van GGZ WNB.

Resultaten

Photovoice heeft deelnemers bevorderd in hun herstelproces. Diagnoses en stempels stonden in dit project niet op de voorgrond. Hierdoor werden krachten benadrukt en opgeroepen bij de deelnemers.

Quote deelnemer: “dankzij de cursus denk ik: het is goed dat mijn suïcidale pogingen niet gelukt zijn, want dan had ik dit niet meer gehad.”

Binnen de organisatie is er meer bekendheid over en erkenning voor trainingen als Photovoice en wat het kan opleveren. De cursus is binnen GGZ WNB opgenomen in het structurele aanbod van cursussen die gegeven worden door ervaringsdeskundigen.

Door middel van de expositie is er maatschappelijke betrokkenheid ontstaan voor de stigma’s en krachten van cliënten met psychiatrische problematiek. Er zijn al vele aanvragen gekomen om de foto’s te exposeren binnen andere organisaties zoals buurthuizen, WijZijn Traverse, Hogeschool Windesheim en binnen GGZ WNB.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website