Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Partners in de regio Noord- en Midden-Limburg wensen te gaan experimenteren met inzet van de GGZ Vervoerdienst gedurende de periode van één jaar. Beoogd wordt om vanaf april 2018 24/7 een cliënt-/patiëntvriendelijke, niet stigmatiserende, normaliserende, de-escalerende vervoersmogelijkheid te kunnen bieden aan mensen met verward gedrag, die vervoerd moeten gaan worden. Het experiment gaat verder inzicht bieden in de aard en omvang van de vervoersbewegingen in Noord- en Midden-Limburg. Dit inzicht is nodig om in de nabije toekomst een goed afgewogen besluit te kunnen nemen over de structurele invulling van passend vervoer in deze regio. Verder biedt het experiment de mogelijkheid om het uitgewerkte proces voor melding, triage, beoordeling, vervoer en time-out te toetsen aan de praktijk en daar waar nodig bij te stellen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website