Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanaf medio 2018 tot 2021 vond de pilot passend vervoer in het werkgebied van GGz Centraal plaats. Passend vervoer voor mensen met verward gedrag betekent altijd: politie en ambulance als dat moet en alternatief vervoer met psychiatrische begeleiding als dat nodig is, waarbij de patiënt centraal staat. In dit geval was de alternatief vervoerder de GGZ Vervoersdienst. Voor de patiënt betekent dit dat er stigma en mogelijk traumatische ervaringen worden voorkomen doordat het vervoer normaliserend en vanuit herstelgerichte zorg wordt uitgevoerd.

Er werd een audit ontwikkeld op basis van het kwaliteitskader en afgenomen bij de GGZ Vervoersdienst. Borging vond plaats door het maken van samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners in de vorm van onderaannemer schap. Dit alles in nauwe samenspraak met crisisdiensten, GGZ Vervoersdienst, meldkamers en de RAV.

Daarmee is het vervoer voor mensen met verward gedrag prettiger en meer op maat geworden; een verbetering voor de patiëntenzorg.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De pilot Passend vervoer van GGz centraal heeft geleid tot :

- Een audit bij de Ggz vervoersdienst op basis van het kwaliteitskader: Mobiele zorg rondom psychiatrische beoordeling.

- Een onderaannemersconstructie tussen de RAV en de GGz vervoersdienst binnen het verzorgingsgebied van ggz centraal.

- Heldere samenwerkingsafspraken tussen GGz centraal, de RAV's, de meldkamers en de politie.

- In algemene zin een constructieve samenwerking tussen partijen in de acute keten, waarbij de zorg voor de patiënt centraal staat.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project is het vierde vervolg op het Project Passend vervoer, "Over grenzen heen" van Ggz centraal.

Voor het vervoer van personen met verward gedrag kan gebruik gemaakt worden van de GGz vervoersdienst. Het is een succes, de GGz vervoersdienst wordt vaak ingezet, de clienttevredenheid is groot. De samenwerking met de RAV's in het verzorgingsgebied van GGz centraal en met zowel de politie Midden-Nederland, als politie Oost-Nederland is geintensiveerd. Alle betrokken partijen zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van de inzet van de GGz vervoersdienst in het vervoer van onze patienten. Deze aanvraag richt zich op het resterende maanden van 2020 en werkt toe naar een structurele borging van de inzet van passend vervoer binnen het verzorgingsgebied van GGz centraal.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website