Projectomschrijving

Het vraagstuk van mensen met verward gedrag staat hoog op de politiek bestuurlijke agenda. Het belang van kwalitatief goede zorg, incidenten met een maatschappelijke impact en politie die zich disproportioneel belast voelt, hebben urgentie gegeven aan een integrale aanpak.

Doel

De spoedeisende psychiatrie Kennemerland (SPK) van GGZ inGeest indiceert en vervoert mensen met verward gedrag (en hun naastbetrokkene) voor een psychiatrische beoordeling en/of opname in een zorgomgeving. Binnen de SPK worden gastvrije presentatieruimtes ingericht voor een psychiatrische beoordeling en opvang.

Werkwijze

Met de regionale spoedeisende ketenpartners (politie, GGD en ambulance) worden de randvoorwaarden uitgewerkt en afspraken gemaakt. Expertise wordt gebundeld en overgedragen om een vloeiende keten van acute ggz te realiseren. Uitgangspunt hierbij is de generieke module acute ggz.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website