Projectomschrijving

Het vraagstuk van mensen met verward gedrag staat hoog op de politiek bestuurlijke agenda. Het belang van kwalitatief goede zorg, incidenten met een maatschappelijke impact en politie die zich disproportioneel belast voelt, hebben urgentie gegeven aan een integrale aanpak.

Doel

De spoedeisende psychiatrie Kennemerland (SPK) van GGZ inGeest indiceert en vervoert mensen met verward gedrag (en hun naastbetrokkene) voor een psychiatrische beoordeling en/of opname in een zorgomgeving. Binnen de SPK worden gastvrije presentatieruimtes ingericht voor een psychiatrische beoordeling en opvang.

Werkwijze

Met de regionale spoedeisende ketenpartners (politie, GGD en ambulance) worden de randvoorwaarden uitgewerkt en afspraken gemaakt. Expertise wordt gebundeld en overgedragen om een vloeiende keten van acute ggz te realiseren. Uitgangspunt hierbij is de generieke module acute ggz.

Resultaten

Er is met betrekking tot het passend vervoer een analyse gedaan, een plan van aanpak bedacht en een uitwerking daarvan gemaakt. Hierin zijn de eisen aan het voertuig, de eisen aan deskundigheid, indicaties en contra-indicaties voor vervoer en het wettelijk kader beschreven. De volgende resultaten zijn hiermee behaald:

  • Er is een samenwerking en onderaannemerschap aangegaan tussen SPK en RAV-Kennemerland.
  • Er is een auto aangeschaft: de ggz-mobiel.
  • Het personeel is geschoold.
  • Er zijn afspraken in een convenant vastgelegd.

Vanaf januari 2019 rijdt de ggz-mobiel en de werkwijze zal worden voortgezet in
2020 met 2 auto’s. Deze doelstelling is behaald.

De beoordelingslocatie is nog niet afgerond, op dit moment wordt de bouw afgerond en vanaf januari 2020 zal deze gastvrije beoordelingslocatie operationeel zijn. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt middels een businesscase. De inhoudelijke processen zijn, deels met ketenpartners, uitgewerkt in een handboek.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website