Projectomschrijving

Aanleiding

In de gemeente Oude IJsselstreek (Achterhoek) is er met een steeds complexere samenleving die steeds meer van mensen vraagt, ook een toename van het probleem: ‘man in de war’. Dat kan overigens net zo goed vrouw, jongere of oudere in de war zijn. In politietermen zijn dit incidenten, die voor de betrokkene en hun omgeving vaak goed aflopen in de zin dat er meestal geen doden of gewonden bij vallen. Toch is duidelijk dat het verstandiger is om aan de voorkant van incidenten te gaan zitten: niet blussen, maar preventie dus. Dat voorkomt een hoop leed voor de persoon zelf en maatschappelijke kosten voor de samenleving.

Doel

Momenteel is er in onze gemeente contact over verwarde mensen tussen huisartsen, GGD, politie en maatschappelijk werk. Dit kan echter beter; creatiever, met minder (privacy-) regels, sneller schakelend, minder bureaucratisch en met meer boerenverstand. De aanstelling van een wijk-GGD’er/wijkfunctionaris, die vertrouwen heeft en creatief mag opereren, kan veel problemen voorkomen. Deze kan niet alleen de vinger aan de pols houden bij de betrokken professionele partijen, maar vooral ook de klant zelf en zijn (informele) netwerk in beeld brengen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website